Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon en al dan niet veroorzaakt worden door een bepaalde afwijking of ziekte. Paramedisch betekent o.a. dat de therapie gegeven wordt na verwijzing van een arts.

Cesartherapie – waar gaat het om?

Mensen lopen, gaan zitten en staan op. Mensen bukken, tillen en springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam !

Oefentherapie Cesar – de basisgedachte

“dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen” en “dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.”
Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. uw spieren daarbij op hun best samenwerken en uw gewrichten op de juiste manier worden belast.

1
2
3
4
Bal oefening Oefentherapie Cesar Lunteren
1

Lichamelijk versterking

2

Balans oefeningen

3

Makkelijker ademen

4

Verbetering stabiliteit

Doel van de Cesartherapie

Het doel van Oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en wordt rekening gehouden met ieders eigen situatie (dagelijks leven, beroepsomstandigheden, sport, hobby’s etc.)

Werkwijze Oefentherapie Cesar

De Oefentherapeut Cesar stelt voor elke patiënt een individueel behandelplan op. Tijdens een gericht leerproces worden houdings- en bewegingsadviezen gegeven en worden zorgvuldig voor de patiënt geschikte oefeningen gekozen en geoefend. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

  • de diagnose van de verwijzende arts
  • het eigen onderzoek door de Oefentherapeut Cesar
  • de individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt
  • het doel van de therapie.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. De oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of als dit noodzakelijk is bij de patiënt aan huis. Elke behandeling duurt 25 minuten en is individueel.

Om welke redenen en klachten kan ik naar de Cesartherapie?

Oefentherapie Cesar wordt onder andere toegepast:

Specialisaties

Coronaire aandoeningen en hartfalen

Diabetes en prediabetes

Houding en bewegingsklachten:

Rug- nek- schouderklachten

Heup, bekken en SI- gewricht klachten

Knie en enkelklachten

Evenwichtsklachten

Gynaecologische aandoeningen:

Bekkenpijn

Zwangerschapsgerelateerde klachten

Incontinentie

Bekkenbodemproblematiek

Neurologische aandoeningen:

H.N.P. (Hernia Nuclei Pulposi)

C.V.A. (Cerebro Vasculair Accident)

Parkinson

M.S. (Multiple Sclerose)

Whiplash

T.O.S. (Thoracic Outlet Syndroom)

Orthopedische aandoeningen:

Scoliose

Kyfose

Osteoporose

Artrose

Spannings- en ademhalingsklachten:

Stress

Hyperventilatie

Reumatologische aandoeningen:

R.A (Reumatoïde Artritis)

ziekte van Bechterew

Als uw arts er niet zeker van is of Cesartherapie voor u en uw klacht geschikt is, kan uw arts u voor een eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (consult) naar een oefentherapeut Cesar verwijzen.

Cesartherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder tussenkomst van uw huisarts een afspraak kunt maken.